Sayfalar

NE ARAMIŞTINIZ?..

Yükleniyor...

21.01.2017

Gece Banyo Yapmak Caiz mi?

Gece Banyo Yapmak Caiz mi
Gece Banyo Yapmak Caiz mi?
Sizlerden bu konuda bir çok mesaj aldık,"hocam gece cinlerin ve şeytanların vakti olduğundan banyo yapılmaz mış" veya "akşam ve gece sabaha doğru banyo yaptığında şeytan dokunur,aklını kaybedebilirsin diyorlar bu ne kadar doğru" tarzında  bir çok soru aldık.

Evet,gece banyo yapabilirsiniz,bunun için her hangi bir sakınca yoktur,kuran-ı kerimde gece banyo yapmayınız diye bir ayet yoktur,ayıca hadislerde de gece banyo yapmayınız diye bir uyarı yoktur.
Size gece banyo yapılabileceğini onlarca örnekle anlatabiliriz ama gece banyo yapılmaz konusunun ne kadar yanlış olduğunu göstermeye tek bir örnek bile yetecektir.

Örneğin;Namaz kılan biri olsun veya namaz kılmayan biri olsun fark etmez cenabet kalma süresi en fazla bir namaz aralığıdır.
Buna göre yatsıdan sonra veya gece yarısı cinsel ilişkiye girdiniz-cima yaptınız,gusül abdesti almanız gereken bir durum oldu ama siz uyuya kaldınız bu durumda sabah namazı vaktine kadar yatabilirsiniz. Fakat sabah namazı vaktinden önce uyanmalı ve gusül abdesti(boy abdesti) almalısınız,aksi taktirde bastığınız yer bile ahirette sizden şikayetçi olacaktır.
(Buhârî)
Örnekte de görüldüğü gibi gece banyo yapılabilir,gece banyo yapmamak cenabet gezmekten daha mı hayırlı olacaktı,böyle düşünenlerin aklından şüphe etmek gerek.Gece banyoya girerken "Bismillahirrahmanirrahim, pisliklerin her cinsinden ve kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım." demeliyiz. (Buhârî, Vüdû', 9, Deavât, 14; Müslim, Hayz, 122, 123)

Konunun özeti olarak şunu söyleyebiliriz;gece banyo yapılmaz,cin çarpar yada gece banyo yapılmaz günahtır,gece banyo yaparsan aklını kaybedersin şeytan dokunur gibi sözler tamamen hurafedir ve gerçeği olmayan safsata laflardır.

İLAVE BİLGİ :  Banyoda çıplak yıkanılabilir mi?
Devamını Oku »

13.01.2017

Büyü Diye Birşey Var mıdır-Nihat HATİPOĞLU?

Sizlerden Gelen Sorular : Kuranda büyü var mıdır?,Büyü diye birşey varmı nihat hatipoğlu?,Büyü var mıdır diyanet?,Büyü var mıdır Nihat HATİPOĞLU,Büyü gerçekten varmıdır?
Büyü Diye Birşey Var midir- Nihat HATİPOĞLU
Büyü Diye Birşey Var mıdır-Nihat HATİPOĞLU?
Prof.Dr. Nihat HAİPOĞLU'nun sunduğu bir programda "büyü diye bir şey varmıdır" sorusuna yanıt olarak; "Büyü vardır ama yapmakta yaptırmakta yanlıştır. Büyü yapmak İslamiyet’e aykırıdır. Güç Allah’ın elindedir. Büyü sihir başkalarının aleyhine yapılan bir şeydiri,bu yüzden büyü vardır ama yapılmamalıdır. İnsanlar buna tevessül etmemelidir. İki affedilmeyen günah vardır; bulardan birincisi Allah’a inkar, ikinciside de kul hakkıdır. Büyü yaptırmak her ikisine de giriyor. Büyü yaptırmak affedilmeyecek günah oluyor. Büyüyü bozmak için yapılan da büyüdür. Bunlara bulaşmamak insanoğlu için en hayırlısıdır. " demiştir.

Dinimiz, sihir ve büyü yapmayı, insanların arasını bozmak ve zarar vermek için muska yazmayı, en büyük günahlardan biri sayıp yasaklar.

Dinimiz, sihrin varlığını inkar etmemiş, fakat tevhid inancına zarar verdiği, kontrolü mümkün olmadığı ve genellikle kötüye kullanıldığı için yasaklamıştır. Kur’an’ın ifadesiyle eski bir medeniyet merkezi olan Bâbil halkından bazı insanlar ilham yoluyla Hârut ve Mârut isimli iki melekten birtakım gizli bilgiler ve hârika şeyler öğrendiler.
Bu melekler, insanları uyarıyorlar ve, “Biz ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da inkarcı olmayın” demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bu uyarılara rağmen insanlar, meleklerden aldıkları bu bilgileri sihir yolunda kullanmaya başladılar. Zaman içinde başkalarına da öğreterek sihir ve büyüyü yaygın hale getirdiler.Günümüzde icat edilen atom enerjisi,elektrik enerjisi,kimyasal tepkimler ve nükleer enerji gibi insanlığın faydasına yönelik bilimsel verilerin daha sonraları savaşlarda kullanılması gibi…

Bakara Suresi 102. Ayeti şöyledir: "Ancak şeytanlar küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı… İnsanlar Harut ve Marut adlı meleklerden erkekle eşinin arasını açacakları şeyleri öğreniyorlardı. Ne var ki, onlar onunla Allah`ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi."

Kuran-ı kerimde geçen bu ayetten birkaç sonuç çıkarabiliriz. Büyü diye birşey var, ama bu Allah tarafından yasaklanıyor. Genelde büyüler eşlerin arasını bozmak ya da karşı cinsi etkilemek için yapılıyor. Fakat insanların gözünden kaçan en önemli ayrıntı şu ki; Allah dilemedikten sonra hiç bir büyü tutmaz. Bu yüzden hem zamanınızı, hem paranızı bu boş işlere harcamayın. Ayrıca Allah'ın istemediği birşeyi yapma konusunda ahirette vereceğiniz hesabı iyi düşünün.

Büyü, hedef kitlenin bilmediği yöntemlerle olağanüstü güce sahip olduğu izlenimini vererek insanları etkileyip çıkar sağlamaya yönelik söz ve uygulamalardır. Yalana dayandığı için büyü yoluyla hiçbir sonuç alınamaz. Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Büyücü nerede olursa olsun hedefine ulaşamaz.” (Taha 20/69)

Büyücü, insan üstü güçlere sahip olduğu izlenimini vererek kendini tanrılaştırdığı için Peygamberimiz şöyle demiştir: “Kim büyü yaparsa şirke düşer”(Nesâî, Tahrîm: 19)
Gelecekten haber verdiğini söyleyen kişiler de vardır. Peygamberimiz demiştir ki; “Gelecekten haber veren kişiye giderek bir şey soran ve söylediğini doğru sayan kişinin kırk gün namazı kabul edilmez” (Müslim, Selâm: 125, (2230)
Devamını Oku »

6.01.2017

Huzur Duası-Nihat HATİPOĞLU

Sizden Gelen Sorular : Aile huzuru için okunacak dua lütfen,Evlilikte huzur için dua,Huzur duası türkçe,Evde huzur için çok tesirli,Kalp huzuru için dua,Huzur duası Nihat HATİPOĞLU,Aile huzuru için hangi sure okunmalı,İç huzuru için okunacak dua,Aile huzuru için okunacak dua diyanet...


Huzur Duasi Nihat HATİPOĞLU
Huzur Duası-Nihat HATİPOĞLU
Huzur duası, insanların sıkıntılı zamanlarında rahatlamaları,huzuru bulmaları amacıyla okuyacakları dua ve dualardır.Huzur için din alimleri tarafından önerilmiş pek çok dua vardır. Hepsi birbirinden değerli olan bu dualar, okuyana rahatlık ve huzur vermektedir.Bu dualardan biride Nihat HATİPOĞLU'nun önerdiği Kuran'da geçen Allah'ın isimlerini taşıyan ve 19 kez okunması gereken Sekine duası...Sekine kelime anlamı ile, ağırbaşlılık, kalp huzuru, güven, sükûnet, dinginlik anlamları da taşımaktadır. Hz. Ali'ye tebliği edilmiş olan bu duada Allah'ın altı isminin yer aldığını, esrarlı, feyizli ve kuvvetli bir dua olduğunu belirtelim. Hz. Ali bu olayı '' Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm, sesini duydum. Sayfayı aldım. Sayfada Allah'ın Hayy, Ferd, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini buldum.'' şeklinde anlatmıştır. Bu isimler İsmi Azam olarak kabul edilir.

Sekine Duası Nasıl Yapılır?
1- Niyet (Ne maksatla ve ne için okunduğuna niyet etmek)
2- İstiğfar (7 Kez)
3- Salavat-ı Şerife (7 Kez)
4- Allah-u Ekber (10 Kez)
5- 6 Esmayı her ayetle beraber okumak (19 Kez)


Sekine Duası:
Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”
Anetil vucuhü lil hayyil kayyum
Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
İnnallahe kane tevvaben rahime
innallahe kane gafuran rahime
fe innallahe kane afüvven kadira
innallahe kane semian besira
innallahe kane alimen hakime
innallahe kane aleyküm rakibe
İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna
ve yen surakellahu nesran azize
İnne hızballahi humül gâlibûn
innallahe huvel kaviyyül aziz
innallahe huvel ganiyyül hamid
Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu
Hasbünallâhu veni'mel vekîl
la yeh zünühümül fezeul ekber
iyyake na'budü ve iyyake nestain
velhamdü lillahi rabbil alemin

Huzur duası olan Sekine'de yer alan Allah'ın isimlerinin anlamları nelerdir?
Ferd: Allah birdir, yeganedir, tekdir, istiklal ve infirat sahibi olandır.
Hayy: Allah sonsuz, ezeli, ölümsüz olandır.
Kayyum: Allah daima olandır, her şeye hakim ve ayaktadır. Her şey onunla birlikte vardır.
Hakem: Allah hüküm sahibi olandır.
Yarattıklarında bir hikmet ve fayda gözetmesi, Onun yüksek adaletini gösterir. Fayda sağlamayan hiç bir şeyi yaratmaz. Kullarını ayırmadan gözeterek, denetler.
Adl: Allah adalet sahibi olarak, herkese hakkı olanı verir. Kimseye haksızlık yapmaz. Kendi adaletli olduğu için, kullarına da adaletli olmayı emreder.
Kuddus: Allah temiz ve pak olandır. Her türlü eksik sıfattan münezzehtir.

Allah'ın isimleri zikredildikten sonra, 19 harf içeren 19 ayetle Allah'a istimdat edilerek, Ona sığınılır ve yardım istenir.

Huzur duası hükmünde olan sureler hangileridir?

Kur’an’daki bazı sureler belli zamanlarda ve belli bir sayıda okunduğunda huzur duası hükmünde kabul edilmektedir. Bu sureler ve okunma esasları şöyledir:

Kehf suresi
Bu sure Cuma gecesi bir defaya mahsus okunursa inşallah kişi ve ailesi huzur bulacaktır. Kehf suresinin kişiye ve yakınlarına sabır verdiği ve dünya kederlerini hafiflettiği ulema tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Zuhruf suresi
Gün içinde daimi olarak okunduğunda karı kocanın veya anne-baba ile çocukların arasını düzelten ve ailevi huzuru sağlayan bir suredir. Özellikle ciddi sebepler ortada yokken çıkan ailevi kavgaları bıçak gibi kesmesi ile bilinmektedir.

Şems suresi

Bu sure 21 defa okunduğunda inşallah kişi hem iç huzura erecek hem de bir dileği varsa gerçekleşecektir. Bu sure huzur duası hükmünde olduğu gibi bazı kaynaklarda hacet duası niyetiyle de okunmaktadır.

Huzur duası olan Sesine duasının sırları nelerdir?
Bu dua 19 sistemine dayanan bir ism-i azam duası olarak kabul edilir. Besmelenin 19 harfine uygun, 19 harfli Allah'ın isimlerinin yer aldığı bu dua büyük berekete sahiptir. Bu duanın doğrudan Kuran'dan alındığını gösteren işaretler vardır. Kuran'da Sekine ismi altı kez geçmektedir. Bu isimler 19 harfine işaret etmektedir. Sekine olarak adlandırılan altı isim 19 harften oluşmaktadır. 19 sayılı besmeleye dayana dua ile 19 sayısından bahseden ayetin numarası 19 ile çarpıldığında, Sekine duasının ebced değeri olan 570 sayısı bulunur. Bu dua besmele ile başlanarak okunmalıdır. İnsanlara huzuru sunacak olan Sekine duası 19 kez, hiç terk etmeden okunmalıdır.

Huzur duası öncesinde abdest almak veya namaz kılmak zorunlu mudur?
Prof.Dr. Nihat HATİOĞLU duaların genel özelliklerinden biri de abdestli okunması gerektiğini söylüyor. Zira abdest basit bir el yüz temizliği değildir. Abdest almakta bilinen ve bilinmeyen sayısız fazilet vardır.
Ayrıca duaların makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Duaları bu vakitlerde yapmak çok daha faydalı neticeler doğurur.
Dua öncesinde fakir fukaraya küçük bir sadaka verilmesi ve 4 rekat namaz kılınması da rahmet kapılarının açılmasını sağladığından oldukça faydalı uygulamalardır.
Huzur duasında ise abdestli olmak ya da öncesinde namaz kılma zorunluluğu yoktur. Zira neyin ne zaman olacağı belli değildir. Yani bizi huzursuzluğa sevk eden durumlar her an ortaya çıkabilmektedir ve can sıkıntısının bize ne zaman geleceği de bilinmemektedir. Bu nedenle huzur duası gün içinde birkaç defa veya farklı farklı olaylara yönelik olarak okunabilmektedir. Bahsettiğimiz bu huzur duası gün içinde ortaya çıkabilecek ani olaylara karşı okunan huzur duası içindir.
Bazı durumlarda ise huzursuzluk ani bir olaya dayanmaz. Daha genel bir huzursuzluk durumu vardır. Ailevi ya da şahsi olan, uzun süreli sıkıntılar için huzur duası edildiğinde mutlaka abdest alınmalı,4 rekat namaz kılınmalı ve dua için gece vakti tercih edilmelidir.


İLAVE BİLGİ : Aile Huzuru İçin Okunacak Esmalar
Devamını Oku »

29.12.2016

Mutlu Aile Sözleri

Aile ile ilgili hadisler,Aile sözleri mevlana,Anne baba sözleri kısa,Aile ile ilgili yazılar,Aile sözleri facebook,Aile ile ilgili güzel sözler resimli,Aile ile ilgili güzel sözler dini...
dini mutlu aile sozleri
Mutlu Aile Sözleri

 • En olgun mü’min, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en çok lütufkar davranandır. (Hadis-i şerif meali)
 • Baban Duan... Baban Dünyan...Baban Herşeyin... Rabbim Sen Baba Sevgisinden Mahrum Etme Bizleri...
 • “Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrümün en güzel çağı annen ve babanla olandır.” 
 • Bir babanın çocuğuna vereceği en güzel hediye, annesini sevmektir. Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir. Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğeniz tek şey ailenizdir. 
 • Ana Baba ocağı; Kışın o evin ocağında odun yanmasa da üşümezsiniz… Çünkü orada sizin için yanan yürekler vardır, bunu hissedip üşümezsiniz.. 
 • Anne benim, aç kapıyı Oğulcuğun, küçük tavşanın, körolmayasıcağın Ölmeyesin, bitmeyesin Yürekyarısı gitmeyesin dediğin Anne benim, aç kapıyı İşte geldim, işte bu sana ilk gelişim
 • Bir baba yüz evlada bakar da, yüz evlat bir babaya bakamaz. 
 • Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. 
 • Günün birinde hepimiz sonsuza dek susacağız. Onun için sevdiklerinize şimdi, Seni seviyorum, demekten çekinmeyin. 
 • Sevgi sofrası: Bir kuru ekmek ,bir soğan bir de sevgi… 
 • Mesela ilerde çocukların “anne senin ilk aşkın kimdi” dediğinde eski resimleri çıkarmak yerine “babandı” diyebilmeli insan. 
 • Aile toplumun özüdür. Onu tahribe yönelen her şey toplumun tahribine yönelmiş demektir. Her aile bir tarihtir. Hatta okumasını bilene göre bir destandır. Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. ( Hadis-i Şerif ) Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. 
 •  Kardeşler tokalaşmaz, sarılır.
 • Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Babalar ne görülmeli ne de duyulmalıdır. Bu, aile hayatının tek gerçek temelidir. 
 • Evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeri girmeye çalışır. İçeridekiler dışarı çıkmaya çalışır. 
 • Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hiç de daha kolay değildir. 
 • Ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek, asla gerçek bir erkek olamaz. 
 • İyi bir karın mı olmasını istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol! 
 • Butun siradan insanlar ev diyebilecegi bir sey ister; sicak ve bakimli bir aile; ara sira kucuk mutluluklar; arada bir comert ve buyuk bir mutluluk 
 • Hicbir sevgi, sefkat, anneninkinin yerini tutamaz 
 • Baba olmak zor degildir Ama babalik etmek zordur 
 • Dunyada tek zarar vermeyen kadin, anadir 
 • Eger hatalarin kokunu kurutmak isterseniz, analardan olusan bir ordu kurmaniz gerekir
 • Bir yetimi, basini egmis, dusunceli ve uzgun gordugun zaman, kendi cocugunun yuzunu opme 
 • Bir babanin cocuklarin yapabilecegi en buyuk iyilik onlarin annelerini sevmektir 
 • Yarista birinci de olsaniz sonuncu da, farketmez Buyukannenize gore kazanan hep sizsiniz 
 • Oglunu istedigin, kizini istedigi zaman evlendir 
 • Bir kere evlenmek odev, iki kere evlenmek eglence, uc kere evlenmek cilginliktir 
 • Savasa giderken bir, denize cikarken iki, evlenirken uc kez dusunun 
 • En kotu babalar kimlerdir bilir misiniz? Gencliklerinde yaptiklarini unutanlar
 • Buyukanneler onarim isinde uzmandirlar Yaralanmis dizleri, oyuncak bebekleri ve hayatlari onarirlar 
 • Butun siradan insanlar ev diyebilecegi bir sey ister; sicak ve bakimli bir aile; ara sira kucuk mutluluklar; arada bir comert ve buyuk bir mutluluk 
 • Hicbir sevgi, sefkat, anneninkinin yerini tutamaz 
 • Baba olmak zor degildir Ama babalik etmek zordur 
 • Dunyada tek zarar vermeyen kadin, anadir 
 • Eger hatalarin kokunu kurutmak isterseniz, analardan olusan bir ordu kurmaniz gerekir 
 • Bir yetimi, basini egmis, dusunceli ve uzgun gordugun zaman, kendi cocugunun yuzunu opme 
 • Sahane bir evde kavgaci bir kadinla oturmaktansa, tavan arasinda yalniz basina oturmak daha iyidir  
 • Az once altinda bez vardi, simdi blucin Ne zaman emekliyordun, ne zaman direksiyona oturdun Su gibi akip gecti zaman Ne mutlu hepsini benimle yasamis olman 
 • Sevgili kizim, Sevgim seninle olsun Ben topraga karissam da soludugun hava sevgimle dolsun 
 • Çocuklarin yasamadigi bir dunya korkunc olurdu 
 • Çocugunun gozyasini silmeyen onunla birlikte aglar 
 • Anne ve babalarini olduklari gibi goren ve taniyan cocuklar, en iyi yetismis cocuklardir Iki yuzluluk ana babalarinin gorevleri degildir 
 • Stresli amanlarda, pek de inandirici olmayan aile goruntusu neredeyse bir anda silinir ve hepimizin gercek kisilikleri aciga cikar 
 • Sene gibi, kederde havaya bulasir Herhangi bir evin icine bir bakis, o evde sevgi yada mutsuzlugun hukum surdugunu size anlatmak icin yeterlidir 
 • Umarimki, iyi ana baba olma ihtiyacinizdan oturu utanc duymayacaksiniz ve bunu elde etmede etkili yontemler bulmak icin yeterince mutevazi ve azimli olacaksiniz
 • Cocuklar, basta anne ve babalarini kosulsuz severler Bir zaman sonra onlari yargilamaya baslarlar Nadiren onlari affederler 
 • Insanlar cocuklarini gelecekte birseyler vaadettikleri icin degil, kendilerinin oldugu icin severler 
 • Evinize gitmediginiz zamanlarda, nerede oldugunuzu merak eden birinin olmasi, cok eski bir insani gereksinimdir 
 • Aile, kotuluklerin barinmadigi en muhtesem ve saglam kale gibidir 
 • Butun mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine ozgu bir mutsuzlugu vardir 
 • Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten hic de daha kolay degildir 
 • Aile toplumun ozudur Onu tahribe yonelen hersey toplumun tahribine yonelmis demektir 
 • Her aile bir tarihtir Hatta okumasini bilene gore bir destandir 
 • Aile hayatin guzelligi gibi hic bir sey yoktur 
 • Kucuk bir cocuk ceketine asilip aslancilik oynamak istediginde en ciddi baba bile emekleyip gurlemekten geri durmaz
 • Aile, gaile olmadigi surece guzeldir 
 • Bir memleketin yukselmesi ev ve aile muhabbetine baglidir 
 • Her ailede meleklerde bulunur, seytanlarda vardir 
 • Evliligi surduren bedeb degil ruhtur 
 • Evlatlarini sevmeyen babalar olabilir; ama, torununu cildirasiya sevmeyen dede olamaz
Devamını Oku »

26.12.2016

Umrede Eşler Aynı Odada Kalabilir mi?

Sizden Gelen Sorular: Umrede Eşler Aynı Odada Kalabilir mi?,Umrede Cinsel İlişkiye Girilirmi?,Umrede ihramdan çıktıktan sonra cinsel ilişki,Hacda cinsel ilişki yasak mı?,Balayına umreye gitmek caiz mi?,Medine de cinsel ilişki,Hacda cinsel ilişkiye girilirmi?,Umrede hamile kalmak?..
umrede cinsel ilişkiye girilirmi
Umrede Eşler Aynı Odada Kalabilir mi,Umrede cinsel ilişkiye girilirmi?
Umre ve hac kuralları aynıdır... Hac yaparken uyulması gereken kurallar umre içinde geçerlidir.Umrede eşlerin aynı odada kalmasında sakınca yoktur ama aynı oda da kalırken cinsel ilişkiye girmeleri yasaktır.Umre için ihrama giren kişinin cinsel ilişkiye girmesi yasaktır,eşi dahi olsa kişinin umrede cima yapması yasaktır. 


Arafat’da vakfeden sonra, henüz ihramdan çıkmadan eşiyle cinsel ilşkide bulunmanın cezası ise, büyük baş bir hayvanın kurban kesilmesidir. İhramdan çıktıktan sonra ise, cinsel ilişkiye girmek yasak değildir.

“Kim hac aylarında ihrama girerek haccı kendisine farz kılarsa, hac sırasında kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.”(Bakara, 2/197)
Ayetteki “refes” sözcüğü, kadınla cinsel teması veya genel olarak erkeklerin kadınların cinsel yönüne olan ihtiyacını kinayeli olarak ifade eder. Bir hadiste de şöyle buyurulur:

“Kim hac yapar, hac sırasında cinsel temastan korunur ve günah işlemezse, annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından kurtulur.”(Buharî, Hacc, 4, Muhsar, 9, 10; Müslim, Hacc, 438; Nesaî, Hacc, 4; İbn Mace, Menasik, 3; A. b. Hanbel, II, 229, 410, 484)
Devamını Oku »

18.12.2016

Kürtaj Yaptıranın Günahı Affedilir mi?

Soru : Kürtajın günahı nedir?,40 günlük cenini kürtajla aldırmanın hükmü nedir?,Kürtajın günahı nasıl affedilir?,Kürtaj yaptıran affedilir mi?,Bebek aldırmak günah mı Nihat HATİPOĞLU?,Bebek aldırmanın günahı diyanet,Kürtaj günah mı Mustafa KARATAŞ,Kürtaj günah mı Cübbeli Ahmet Hoca?
Kürtaj Yaptiran kişinin günahı af olur mu
Kürtaj Yaptıranın Günahı Affedilir mi? 
Cevap : Kürtaj yaptırmak insalık suçudur,ayrıca Allah katında da büyük günahtır,mecbur kalınmadıkça kürtaj yaptırmamak gerekir,mecburiyetten kasıt örneğin tecavüz sonucu oluşan gebelikte yaklaşık 1.5 ay(42 gün) geçirmemek koşulu ile kürtaj yapılabilir.

Bazı İslâm hukukçularına göre de cenin üzerine 42 gün geçmeden evvel kürtaj yapılabilir. 42 gün diyoruz; çünkü Müslim'in rivayetine göre nutfe üzerine 42 gün geçtikten sonra Cenabı Allah bir melek gönderir, ona biçim verir, kulak ve gözünü yapmaya başlar. Yani cenin üzerine 42 gün geçerse o artık şekillenme sürecine girdiği için müdahale etmek caiz değildir.


Allah C.C affedicidir,öncelikle içten ve samimi bir şekilde tevbe etmelisiniz ve ayrıca tövbenize sadık kalmanız gerekir. Bir cana kıydığınız için de "gurre" isimli bir bedel ödemelisiniz. Gurre yaklaşık iki yüz gram altın olarak belirlenebilir,durumunuz müsait değilse verebileceğiniz kadar verebilirsiniz.Siz hariç bu altını o çocuk yaşayacak olsaydı ona mirasçı olacak kimler varsa onlara vermelisiniz.Onun varisçisi olacak kimseler mesela babası,babası böyle bir şey istemiyorsa o miktarı çocuklarla alakalı bir hayır kurumuna bağışlayabilirsiniz.
Devamını Oku »

14.12.2016

Diyanet-Türkçe Hatim Duasi

Sizden Gelen Sorular : Diyanet hatim duası nasıl yapılır?,Diyanet hatim duası yazılı,Türkçe hatim duası sohbet defterim,Türkçe hatim duası kısa,Hatim duası nasıl yapılır hangi sureler okunur?Hatim duası türkçe meali,Hatim duası nasıl yapılır nihat hatipoğlu?


Diyanet-Türkçe Hatim Duasi
Diyanet Hatim Duasi
Yüce Rabbimiz Allah’ın son kelamı olan Kur’ân-ı Kerim’i okumak, sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Hatta selef âlimlerinin ifadelerine göre ibadetler içerisinde hiç birisi Kur’ân okumaya denk değildir.Nitekim âyette de, Kur’ân okumanın asla zarar etmeyecek bir kazanç olduğu belirtilmiştir: “Şüphesiz, Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.” (Fâtır, 35/29)
Bir başka âyette ise müminler, gece hayatlarını Kur’ân ile meşgul olarak geçirdikleri için övülürler: “Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.” (Al-i İmrân, 3/113)
Kur’ân okumanın, Müslümanların asla vazgeçemeyeceği bir görev olması gerektiğini beyan eden Peygamberimiz (a.s), şu güzel benzetmeyle bizleri Kur’an okumaya teşvik etmiştir: “Kur’ân okuyan mü’min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur’ân okumayan mü’min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.”(Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân, 36, Tevhid, 57) 


Kur’ân-ı Kerim’in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas (r.a)’dan rivâyete göre, bir adam Peygamberimiz (a.s)’e, Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir, diye sordu. O da:“Konup göçendir” dedi. O kişi: Konup göçen kimdir, diye sorunca, Peygamberimiz (a.s): “Kur’ân’ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır” dedi” (Tirmizî, Kıraat, 4)
Bu hadisin müjdesine nail olmak ümidiyle Müslümanlar son sureyi (Nâs Suresi) okuduktan sonra Fatiha ile Bakara Suresinin başından ilk beş âyeti okumaktadırlar ki, halk arasında bu uygulama oldukça yaygın bir hale gelmiştir.
Bu uygulamanın dayanağını teşkil eden yukarıdaki hadis ile sahabe ve tabiinden nakledilen birçok rivâyete göre, Kur’ân’ın hatminden sonra dua etmek sünnettir. Kuvvetli derecede müstehab olduğu da söylenmiştir. (bk. Nevevî, el-Ezkâr, s.136)
Hatim bittikten sonra, duanın kabul olma şartlarına da riâyet ederek, hatim duasına şu cümlelerle başlamak uygun görülmüştür:

Okunuşu: Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn.
Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn.

Anlamı: “Yüce olan Allah şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz (a.s) bize ulaştırmıştır. Biz de bu duruma şahit olanlardanız.
Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk. Artık bizi şahidlerle beraber yaz.(Al-i İmrân, 3/53)

Ya da kısaca:
Okunuşu: Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.
Anlamı:Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim” dedikten sonra duaya başlanır.
Yukarıdaki kısa hatim duasından başka, bir örnek olarak aşağıda yer alan Arapça hatim duası veya Türkçesi de okunabilir:

Hatim Duasının Arapça Okunuşu: “El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn.
Vel-‘âkibetü lil-müttekîn.
Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn.
Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme'în.
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm.
Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm.
Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm.
Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn.
Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm.
Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.
Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân.
Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân.
Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân.
Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân.
Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân.
Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân.
Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.
Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ.
Ve fil-kabri mûnisâ.
Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ.
Ve ilel-cenneti rafîkâ.
Ve minennâri sitran ve hicâbâ.
Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.
Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân.
Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân.
Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân.
Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân.
Allâhümme tahhir kulûbenâ.
Vestur ‘uyûbenâ.
Veşfi merdânâ.
Vekdi duyûnenâ.
Ve beyyid vücûhenâ.
Verfa’ deracâtina.
Verham âbâenâ.
Veğfir ümmehâtinâ.
Ve eslih dînenâ ve dünyânâ.
Ve şeddid şemle a’dâina.
Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ.
Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm.
Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü.
Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem.
Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în.
Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.
Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti.
Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. el-Fatiha

Hatim Duası Türkçe Anlamı :
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’ân’ın hürmetine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.
Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.
Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. Kur’ân ile bize lütfet! Kur’ân ile bizi şereflendir. Kur’ân elbisesini bize giydir. Kur’ân hürmetine bizi cennetine koy. Kur’ân hürmetine dünyadaki belalardan ve âhiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et.
Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.
Kur’ân hidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’ân’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!.
Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi islâh et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur’ân hürmetine.
Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’ân’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.
Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.
Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.
Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Fatiha denir ve Kur’an’ın birinci suresi (Fatiha) okunur.
Devamını Oku »